ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

     

ข่าวและกิจกรรม

2014-08-28

ผู้เข้ารับรางวัลภาคบรรยาย การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2014-08-09

ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
บริการประชาชน