ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายสมศักดิ์ สุขจันทร์
: ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

     

ข่าวและกิจกรรม

2015-09-11

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเสวนาเรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที

2015-08-25

เมื่อวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2558 กรมพัฒนาที่ดิน โดยท่านรองอธิบดีด้านวิชาการ นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ และ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี ได้ร่วมต้อนรับคณะ SWCB : Soil and Wate
บริการประชาชน