ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายสมศักดิ์ สุขจันทร์
: ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

     

ข่าวและกิจกรรม

2016-01-04

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารระดับสูงกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๙

2015-09-11

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเสวนาเรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที
บริการประชาชน