ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

     

ข่าวและกิจกรรม

2015-03-03

ผชช.ธีระยุทธ จิตต์จำนงค์ และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

2015-01-20

ผชช.ธีระยุทธ จิตต์จำนงค์ และคณะเข้าร่วมประชุมประสานและติดต่อการดำเนินงานโครงการความร่วมมือปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย-พม่า ภายใต้กรอบ ACMECS
บริการประชาชน