ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

       

ข่าวและกิจกรรม

2016-04-18

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพร นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

2016-03-02

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
บริการประชาชน