ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

     

ข่าวและกิจกรรม

2014-12-08

นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และประชาชนที่เข้าชมงานวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558 ทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

2014-12-03

ท่านองคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา พร้อมท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหาร ร่วมกันในพิธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และปีดินสากล ปี 2558
บริการประชาชน