ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

     

ข่าวและกิจกรรม

2014-09-11

สัมมนาวิชาการ การจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี

2014-08-28

ผู้เข้ารับรางวัลภาคบรรยาย การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557 ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
บริการประชาชน