ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

     

ข่าวและกิจกรรม

2015-01-20

ผชช.ธีระยุทธ จิตต์จำนงค์ และคณะเข้าร่วมประชุมประสานและติดต่อการดำเนินงานโครงการความร่วมมือปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย-พม่า ภายใต้กรอบ ACMECS

2015-01-06

กรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 52 รูป
บริการประชาชน